รับทำประตูกั้นน้ำ

รับทำประตูกั้นน้ำ

รับติดตั้งประตูระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมตามโครงการหมู่บ้านจัดสรร ชุมชน บ้านเรือนต่างๆ รวมถึงการดำเนินงาน ประสานการติดตั้งประตูระบายน้ำกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

watergate-thai

Sluice Gate Valve

Floodgate with large sliding door with lift shaft controls the opening with the following mechanisms.     

  • Motorized
  • Pneumatically / Hydraulically activated
  • Manual geared